Kooperativet Vilja

Kalender 2020

Januari

18 kl 09:30 - 15:30 Konferens för Viljas styrelse och kanslipersonal

 

Februari

8 kl 10:00 Musikterapi med Nina Cherla
22 kl 10:00 Musikterapi med Nina Cherla
25 kl 17:30 Styrelsemöte

 

Mars

7 kl 10:00 Musikterapi med Nina Cherla (inställt)
11 kl 10:00 - 12:00 Nätverksträff för arbetsledare och biträdande arbetsledare
21 kl 10:00 Musikterapi med Nina Cherla (inställt)
25 kl 17:30 Styrelsemöte
29 kl 11:00 - 13:00 Gymnastik med Maria Ponsler (inställt)

 

April

7 kl 14:00 - 15:30 Målning / Påskpynt med Annette Persson (inställt)
22 kl 09:00 - 12:00 Utbildning i första hjälpen & HLR (inställt)
26 kl 11:00 - 13:00 Gymnastik med Marie Andersson (inställt)
29 kl 18:00 - ca 19:00 Föreningsstämma

 

Maj

6 kl 14:00 - 15:30 Bakning med Annette Persson (inställt)
7 kl 09:00 - 12:00 Brandutbildning (inställt)
14 kl 09:00 - 15:30 Arbetsledarträff med Carina Ekblad från KFO (inställt)
17 kl 14:00 - 16:00 Musik med Linda Lundqvist (inställt)
28 kl 17:30 Styrelsemöte

 

Juni

 

Juli

 

Augusti

19 kl 17:30 Styrelsemöte

 

September

 

Oktober

6  kl 17:30 Styrelsemöte
15 kl 10:00 - 12:00 Arbetsledarträff
28 kl 09:00 - 12:00 Arbetsmiljöutbildning

 

November

3  kl 13:30 - 15:30 Arbetsledarträff
11 kl 12:30 - 15:30 Brandutbildning
17 kl 09:00 - 12:00 Utbildning i första hjälpen & HLR
18 kl 12:30 - 15:30 Digital utbildning i första hjälpen & HLR
25 kl 17:30 -          Styrelsemöte
26 kl 09:00 - 12:00 Digital brandutbildning

 

December

kl 10:00 - 12:00 Digital utbildning för styrelseledamöter, aktuella frågor inom assistansen.
    kl 13:00 - 15:00 Digital utbildning för kansliet, tvångs och skyddsåtgärder.