Kooperativet Vilja

Kansliet

Kansliet i Staffanstorp sköter den aministrativa delen, det vill säga anställningar, lönehantering, bokföring samt redovisning. Kansliet bistår dessutom gärna med hjälp vid rekrytering av personal, annonsutformning och vid schemaläggningsfrågor. Däremot sköts inte den direkta arbetsledningen från kansliet, denna uppgift är utlagd på den enskilde medlemmens arbetsledare.

Kooperativets medlemmar representeras av en styresle som sköter löpande beslut samt förbereder och lägger förslag till medlemsmöten om angelägenheter som rör kooperativets verksamhet. Detta kan röra sig om exempelvis utbildning för arbetsledare och assistenter, studiebesök samt utvecklingsprogram för kooperativet.

Personlig assistans kan endast ges med individuell arbetsledning. Brukaren själv eller en av honom/henne utsedd ställföreträdare bestämmer om assistansens innehåll och är arbetsledare för de personliga assistenterna. Kooperativet som är arbetsgivare (assistansanordnare) sköter allt som har med anställningar och löner att göra, detta enligt gällande lagar och regler på arbetsmarknaden. Kooperativet är anslutet till KFO (Kooperationens förhandlingsorgan) och har därigenom kollektivavtal med Kommunal.

Har du frågor eller funderingar som handlar om Kooperativet Viljas verksamhet eller om personlig assistans i allmänhet? Tveka inte att ta kontakt med oss på kansliet.

 

BirgitteBirgitte Essén
Verksamhetsansvarig
Telefon: 046-25 70 76
E-post: birgitte.essen@kooperativet-vilja.nu

 
 
 


KatrinPersonalansvarig
Katrin Lydén
Telefon: 046-25 70 76
E-post: katrin@kooperativet-vilja.nu

 

 

 
 
 

Annette Persson
Löneansvarig
Telefon: 046 - 25 70 76
E-post: annette.persson@kooperativet-vilja.nu