Kooperativet Vilja

Föreningsstämma 29 april

2020-03-27

Onsdagen den 29 april klockan 18:00 hålls ordinarie föreningsstämma i Viljas lokaler på Satellitvägen 1. På grund av coronaviruset blir det ingen förtäring och vi rekommenderar att endast röstberättigade deltar. Anmälan senast tisdagen den 21 april.